Leidraad Aanbesteden - Energieprestatiecontracten

Hoe kom ik tot een goed energieprestatiecontract?

Als het schoolbestuur het beheer en onderhoud uitbesteedt, is het handig om te kiezen voor prestatie-eisen in plaats van voorschriften, en om ook energiebesparing mee te nemen. Uitbesteden betekent dat een schoolbestuur werk uit handen kan geven (ontzorgen) en expertise van deskundigen kan inhuren. Het vastleggen van gegarandeerde energiebesparing gebeurt in een energieprestatiecontract. .

In deze leidraad wordt stapsgewijs het proces om te komen tot een energieprestatiecontract beschreven, en wordt specifiek voor de aanbesteding(sfase) van energieprestatiecontracten ingegaan op de toepasselijke aanbestedingsregels, geschikte procedures, en voorbeelden van criteria voor selectie en gunning.

Bron: RVO (2015)

Gerelateerd