Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs

De 'Leidraad verduurzamen schoolgebouwen basisonderwijs' is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het basisonderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Deze leidraad bevat een stappenplan met de te doorlopen stappen waarbij per stap het beoogde resultaat, de aandachtspunten en de relevante informatiebronnen worden aangegeven.

Een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen. Kenmerkend voor een DHP of een DMOP is dat het ook verbetermaatregelen ten aanzien van binnenmilieu en energieprestatie bevat. Schoolgebouwen krijgen hierdoor een comfortabel binnenklimaat en een laag energiegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op de technische en functionele instandhouding van het gebouw.

Bron: RVO (2015)

Gerelateerd