Model uitvraag outputspecificatie geïntegreerde aanbesteding

Aan de hand van dit model kan een opdrachtgever (schoolbestuur/gemeente) een offerte uitvragen voor een adviseur, die een outputspecificatie dient op te stellen in het kader van een geïntegreerde aanbesteding.

Bron: Service Centrum Scholen (2011)

Gerelateerd