Naar een duurzame school - een stappenplan 

IVVD, Matrix Onderwijshuisvesting en Escoplan ontwikkelden samen een stappenplan voor verduurzaming met als doel, richting te geven aan de transformatie van bestaande scholen (ook portefeuille breed) en inzicht te geven aan alle partijen Welke stappen moeten worden genomen en welke documenten (output) moeten daarbij tot stand komen.

Het model is opgebouwd uit drie niveaus:
· Kennisgebied – “Wat moet ik weten?”
· Kader – “Wat is mijn visie, welke middelen zijn voorhanden en welke eisen stel ik?”
· Documenten – “Wat moet ik op papier (laten) zetten?”

Het gehele proces is in een logische volgorde gezet. Documenten uit eerdere stappen leggen de basis voor het opstellen van documenten uit latere stappen.

Stappenplan voor een duurzame school.png

Bron: IVVD, Escoplan en Matrix Onderwijshuisvesting (2015)

Gerelateerd