Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs

De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

Wat zijn de normbedragen die in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn opgenomen? Hoe komen deze bedragen tot stand? De VNG kreeg hier veel vragen over en heeft daarom de bijlage aangepast met een verduidelijking van de bedragen. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De (aanpassing van de) normbedragen is een advies van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

25 jan. 2017 - Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Normbedragen periode 2007 – 2016
Aangepaste bijlage VI Modelverordening

Bron: VNG (2017)

Gerelateerd