Onderwijsatlas primair onderwijs

Groeit of daalt het aantal leerlingen in uw regio? In welke mate vergrijst het personeelsbestand? En hoe hoog is het ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs? De Onderwijsatlas primair onderwijs biedt u antwoord op deze én op veel andere vragen.

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de Onderwijsatlas uitgebracht waarin verschillende trends en ontwikkelingen in het primair onderwijs als arbeidsmarkt zijn samengebracht. In de Onderwijsatlas vindt u een breed scala aan geografische kaarten, grafieken en kengetallen. Deze gegevens bieden een samen­ hangend beeld van recente én toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De geogra­fische kaarten brengen bovendien in één oogopslag regio­nale verschillen in kaart. Een belangrijk gegeven, omdat de arbeidsmarkt in het primair onderwijs een regionale arbeidsmarkt is. Naast regionale informatie zijn er landelijke cijfers over medewerkertevredenheid en arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Met dit initiatief wil het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen in het tijdig en waar mogelijk samen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken.

Bron: Arbeidsmarktplaform PO (2015)

Gerelateerd