Openbaarheid van schoolpleinen

Waar moet je op letten bij het openstellen van schoolpleinen buiten schooltijd? Hoe kan er door het openstellen van schoolpleinen na schooltijd meer speelruimte voor kinderen gaan ontstaan?

Om te toetsen hoe gemeenten en scholen tegenover het openbaar maken van schoolpleinen staan, heeft de provincie Gelderland in oktober 2010 onderzoek laten uitvoeren onder gemeenten, basisscholen, voorgezet onderwijs scholen en schoolbesturen. De in dit rapport opgenomen bevindingen en aanbevelingen zijn praktisch en daardoor ook goed bruikbaar voor andere provincies.

De organisatie Jantje Beton heeft op de website (praktische) informatie over het buiten schooltijd openstellen van schoolpleinen. Zo schreven zij voor het tienjarig jubileum een prijsvraag uit waarin scholen werden uitgenodigd hun ervaringen met het openstellen van hun schoolplein te delen. Waar liepen ze tegenaan? Hoe kwamen ze aan geld? En vooral: hoe gingen zij om met problemen als rommel, geluidsoverlast, veiligheid en vandalisme? Hiernaast kunt u deze publicatie downloaden.

Voor een voorbeeld verwijzen we u naar de website van de Krant van Midden Drenthe.

Bron: Gelderse Sport Federatie en Jantje Beton (2011)

Gerelateerd