Oppervlaktebegrippen

Bent u bekend met de oppervlaktebegrippen? Bij huisvestingsvraagstukken is het handig om op de hoogte te zijn van de veel gebruikte begrippen.

In de NEN2580 zijn begripsomschrijvingen en regels opgenomen voor het eenduidig bepalen van, onder andere, oppervlakten voor gebouwen. In de download wordt een korte beschrijving van de verschillende oppervlaktebegrippen weergegeven. 

In de praktijk worden veel verschillende begrippen voor het bepalen van de oppervlakte van een gebouw gebruikt. Deze begrippen worden toegepast in een bepaalde situatie, maar verliezen hun waarde, of werken verwarrend wanneer ze in een andere context worden gehanteerd. Veel gebruikte begrippen zijn:

  • Bruto Vloeroppervlak (BVO), voor het bepalen van de totale oppervlakte bij nieuwbouw;
  • Functioneel Nuttig Vloeroppervlak (FNO), voor het bepalen van de oppervlakte bij het opstellen van een Programma van Eisen;
  • Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO), voor het bepalen van de oppervlakte in een huursituatie.

Bron: Waarborgfonds Kinderopvang (2005)

Gerelateerd