Essex Study: Optimale akoestiek in klaslokalen

Problemen die veroorzaakt worden door lawaai en slecht akoestisch ontwerp van onderwijsgebouwen worden al meer dan 100 jaar onderkend. Wanneer de geluidniveaus te hoog zijn of ruimtes te veel galmen, hebben leerlingen moeite met het verstaan en begrijpen van de docent. Docenten hebben moeite om zich verstaanbaar te maken en hebben vaak te maken met stemproblemen als gevolg van het constant verheffen van de stem. Ondanks de introductie van verschillende richtlijnen, bedoeld om verzekerd te zijn van goede omstandigheden voor zowel luisteren als spreken in scholen, worden er nog steeds scholen gebouwd die akoestisch gezien ongeschikt zijn. Hoge geluidniveaus en teveel galm veroorzaken moeilijkheden voor zowel leerlingen als docenten.

Er is de laatste 50 jaar heel veel onderzoek gedaan naar akoestiek in scholen. Die onderzoeken tonen aan dat lawaai op school – zowel van buiten de school zoals verkeerslawaai of vliegverkeer als van binnen de school zoals gepraat in klaslokalen – een negatief effect heeft op het leren en de prestaties van leerlingen. Het veroorzaakt ook problemen met betrekking tot horen, spreken en begrijpen in het klaslokaal. Het is ook bekend dat leerlingen met extra behoeften - zoals kinderen met een gehoorbeperking - extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van lawaai. Er is echter veel minder onderzoek gedaan naar een ander belangrijk geluidsaspect; de gevolgen van verschillende nagalmtijden in klaslokalen.

De Essex Study is het meest uitgebreide en systematische onderzoek dat kijkt naar de impact van het terugbrengen van de nagalmtijd in een klas waarin gewerkt wordt. Door het aanbrengen van diverse akoestische maatregelen in drie gelijkwaardige klaslokalen werd het mogelijk om de ware gevolgen van verschillende akoestische omstandigheden in lokalen te onderzoeken. De drie lokalen, plus een onbehandeld referentielokaal, werden zowel objectief als subjectief beoordeeld. Door akoestische metingen én de bevindingen van studenten en docenten in kaart te brengen.

De resultaten laten duidelijk zien dat alle betrokkenen voordeel hebben van het verbeteren van de akoestische omgeving. Snel meer weten? Bekijk dan één van de video's. Voor meer uitgebreide informatie, leest u het onderzoeksrapport in de bijlage. In de Infographic vindt u heel beknopt de invloeden van akoestiek in een klaslokaal en wat u kunt doen voor een goede geluidsomgeving.

 

 

Bron: Ecophon (2015)

Gerelateerd