Overzicht onderhoudsactiviteiten

Hoe kunt u onderhoudskosten goed managen?

Om tijdens het gebruik van een gebouw niet voor grote verrassingen ten aanzien van de onderhoudskosten te komen te staan, is het aan te raden om een weloverwogen keuze te maken welk soort materiaal u kiest bij de bouw. In de bijlage wordt een globaal overzicht gegeven van de soorten materialisatie en wat de onderhoudslast daarbij is.

Bron: Waarborgfonds Kinderopvang (2014)

Gerelateerd