Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Voortgezet Onderwijs (RPO)

Welke procedure moet u volgen om te komen tot het bekostigen van een nieuwe school of afdeling in het voortgezet onderwijs?

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opgenomen. In artikel 72 wordt deze regionale samenwerking tussen scholen voor VO geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde onderwijsvoorzieningen, zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften en de voorgeschreven procesgang tot stand is gekomen, brengt vervolgens de minister de gevraagde onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking. Meer hierover leest u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd