Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen

De rekentool 'Verkenning verduurzaming gebouwen' geeft op eenvoudige manier richting aan het verduurzamen van gebouwen. De tool geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om een (nog) duurzamer gebouw te realiseren. Met de informatie die bij de maatregelen wordt gegeven (energiebesparing, indicatieve terugverdientijd, technische randvoorwaarden, indicatief energielabel) is de gebruiker een betere gesprekspartner voor een adviseur, installateur of aannemer.

Hoe gebruik ik de rekentool?
Per thema is een apart tabblad, dat dient te worden ingevuld. Op de tabbladen zijn de invoervelden in het geel weergegeven. Na het invullen van de gegevens wordt het energieverbruik van de bestaande situatie “variant huidig” en van de gewenste situatie “variant gewenst” getoond. Dit kan vervolgens vergeleken worden met de varianten “slechtste”, “voldoende”, “beter” en “beste”. Bij de samenstelling van deze varianten is het energieverbruik van de berekende maatregelen met elkaar vergeleken. Op basis van het energieverbruik is een indeling gemaakt. Voor deze rekentool is enige technische kennis vereist.

Bron: RVO (2015)

Gerelateerd