Richtlijnen gymvoorzieningen

Welke richtlijnen en normen zijn er voor sportvoorzieningen en gymlokalen? Welke technische specificaties dient u op te nemen in het Programma van Eisen? 

De KVLO heeft in 2012 een brochure opgesteld met daarin richtlijnen voor het ontwerp en de inrichting van gymlokalen en sportvoorzieningen die ook worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden (bewegingsonderwijs).

Bron: KVLO (2012)

Gerelateerd