Routekaart Gebruikersparticipatie

Gebruikers betrekken bij de (ver)bouw van een schoolgebouw? Ja, doen! Maar op welke manier? Daar geeft deze routekaart gebruikersparticipatie inzicht in.

Wilt u (eind)gebruikers betrekken bij een renovatie of nieuwbouw? Gebruik dan de Routekaart Gebruikersparticipatie van Ruimte-OK. Deze routekaart inspireert en leidt u met behulp van praktische handvatten door het proces van gebruikersparticipatie.

Door inzet van deze Routekaart in de verschillende fases van het project, betrekt u gebruikers op het juiste moment en de juiste wijze in het proces. De waardevolle input die de gebruikers van het gebouw vanuit hun perspectief leveren zorg voor een ‘frisse blik’ op het project en laat het gebouw beter aansluiten bij hun wensen. Tegelijkertijd ontstaat er meer draagvlak onder de gebruikers en meer tevredenheid over het eindresultaat omdat zij zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor het resultaat.

De routekaart geeft geen blauwdruk voor een gebruikersparticipatieproces, maar wil inspireren en handvatten aanreiken om je eigen route voor gebruikersparticipatie uit te stippelen.

Ook de Scholenbouwwaaier is een hulpmiddel bij uitstek dat hulp biedt bij het proces, waarbij leerkrachten betrokken worden bij de ontwikkeling en/of opwaardering van hun school. Bekijk de Scholenbouwwaaier hier!

Bron: G.F. KleinJan (TU Eindhoven) in samenwerking met Ruimte-OK

Gerelateerd