Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs VO

Waarmee moet u rekening houden om de ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs vast te stellen?

In afwijking van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs kent het voortgezet onderwijs een geïntegreerde berekening voor de ruimtebehoefte van het bewegingsonderwijs. Dit betekent dat er naast het vaststellen van de capaciteit en het berekenen van de ruimtebehoefte voor een lesgebouw van het voortgezet onderwijs gelijktijdig eenzelfde berekening plaatsvindt voor de lokalen bewegingsonderwijs (= gymnastieklokalen). Meer informatie vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd