Tijdelijke huisvesting onderwijs

Waarmee moet u rekening houden als u de voorziening 'tijdelijke huisvesting' aanvraagt? Wat zijn de aandachtspunten?

De modelverordening kent een onderscheid in een tijdelijke en permanente voorziening. Voor de tijdelijke voorziening geldt een periode van minimaal vier jaar tot maximaal 14 jaar. De Wet Ruimtelijke Ordening kent echter voor tijdelijkheid een periode van maximaal vijf jaar. Dit betekent dat er een discrepantie bestaat tussen hetgeen de modelverordening regelt en hetgeen in de WRO is vastgelegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd