Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs

Op welk moment komt een school voor voortgezet onderwijs in aanmerking voor het toekennen van aanvullende ruimtebehoefte? Is hiervoor het aantal leerlingen of het aantal vierkante meters bepalend?

Een school voor voortgezet onderwijs komt in aanmerking voor het toekennen van aanvullende ruimtebehoefte als de vastgestelde ruimtebehoefte op basis van het aantal vierkante meters meer is dan 10% van de bestaande capaciteit.

De capaciteit en de ruimtebehoefte van de school voor voortgezet onderwijs wordt uitgedrukt in vierkante meters (bijlage III deel A en deel B van de Modelverordering voorzieningen huisvesting onderwijs). Aanvullende ruimtebehoefte komt in beeld als er verschil bestaat tussen de aanwezige capaciteit en de berekende de ruimtebehoefte. De ruimtebehoefte wordt berekend op basis van het aantal leerlingen x het voor de betreffende leerlingen in de modelverordening opgenomen aantal m2 bvo.

Dit betekent dat het aantal leerlingen bepalend is voor het toekennen van de aanvullende ruimtebehoefte. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat aanvullende ruimtebehoefte uitsluitend wordt toegekend als de ruimtebehoefte groter is dan 10% van de bestaande capaciteit (= de drempel). Dit criterium is een van de criteria die zijn opgenomen in bijlage I, deel A, paragraaf 3.3. van de modelverordening. Meer informatie hierover vindt u in deze bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd