Veiligheidsbeglazing

Waar moet welke veiligheidsbeglazing worden toegepast? Moet dit glas aan 1 of 2 zijden toegepast worden? En aan welke wettelijke eisen dient deze beglazing te voldoen?

Beglazing dient te voldoen aan de daarvoor geldende wetgeving. In de NEN 3569 is een handige tabel in begrijpelijke taal opgenomen waarin snel kan worden afgelezen waar welk type glas dient te worden toegepast. Deze tabel vindt u in de bijlage hiernaast. Voor het toepassen van deze tabel en/of verder inzicht op de werking van de NEN zelf adviseren wij een deskundig adviseur in te schakelen.

Bron: Kenniscentrum Glas (2016)

Gerelateerd