Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen

Deze brochure bevat een lijst met (mogelijke) verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO schoolgebouwen ten aanzien van het energiegebruik en binnenmilieu.

De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

  • Gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
  • Quick Wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
  • Verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen(DMOP)
  • Verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer.

Bron: RVO (2016)

Gerelateerd