Verplaatsing en verhuizing van school(gebouw)

Kunt u uw school(gebouw) verplaatsen en wat zijn de procedures die hiermee gemoeid zijn?

Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs kan besluiten tot het verplaatsen van de school. Voor de afzonderlijke onderwijssectoren gelden verschillende procedures. Meer hierover leest u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd