Verticale scholengemeenschap

Heeft de gemeente zorgplicht voor het deel voortgezet onderwijs binnen de verticale scholengemeenschap?

Een verticale scholengemeenschap is een scholengemeenschap die ontstaan is als gevolg van een fusie van een Regionaal Opleidingscentrum (ROC of AOC) en een school voor voortgezet onderwijs. 

Zorgplicht gemeente

De gemeenten hebben geen zorgplicht meer voor scholen voor voortgezet onderwijs die na 1 januari 1997 gefuseerd zijn met een ROC of AOC. Dit is het gevolg van de wetswijziging (Staatsblad 2004, 139). Tot aan de wetswijziging gold voor het ‘deel voortgezet onderwijs’ binnen de verticale scholengemeenschap de gemeentelijke zorgplicht. Het ROC/AOC is zelf verantwoordelijk voor zijn huisvesting en voor het deel voortgezet onderwijs dat is ondergebracht bij het ROC of AOC.

Op grond van de herzien wet blijft het economisch claimrecht van de gemeente van kracht op de bestaande gebouwen, tenzij gemeente en schoolbestuur iets ander overeenkomen. 

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd
Onderwerpen