Verzekeringen en vergoeden schade

Wie is er verantwordelijk voor de verzekering van het schoolgebouw en de inventaris? De onderwijsinstelling of de gemeente? In welke gevallen kunt u bij schade een vergoeding claimen en bij wie dan?

Tot de voorzieningen huisvesting onderwijs die in de modelverordening zijn opgenomen behoort ‘herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket (invullen voor vo: of leer- en hulpmiddelen) en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden (artikel 2 lid e, zie ook artikel 92 lid 1 onder c WPO, artikel 90 lid onder c WEC en artikel 76c lid 1 onder c WVO). In de PDF in de bijlage vindt u meer uitgebruide informatie over de verantwoordelijkheid van de gemeente en het schoolbestuur, af te sluiten verzekeringen, het eigen risico en de schadeafwikkeling. 

Bron: VNG (2015)

Gerelateerd