Visie maatschappelijk vastgoed

Onderwijshuisvesting maakt deel uit van het maatschappelijk vastgoed in een gemeente. Om een vastgoedstrategie handen en voeten te geven en in te bedden in de verschillende beleidsterreinen ontwikkelde de VNG het 'Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen'.

Het spoorboekje biedt een handreiking voor een integrale discussie over sociaal-maatschappelijke voorzieningen in uw gemeente, wijk en-of (dorps)kern.

Gemeenten staan voor de opgave om te investeren in mensen en hun leef- en werkomgeving. Dit vraagt om een aanpak waarin sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke (her)ontwikkeling van de gemeente, wijk of kern hand in hand gaan. Hoe vertaalt u gemeentelijke beleidsambities op sociaal-maatschappelijk terrein naar een zo optimaal mogelijk voorzieningenaanbod? Deze handreiking biedt een stap-voor-stap benadering, die antwoord geeft op de vraag of sociaal-maatschappelijke voorzieningen adequaat gehuisvest zijn om hun maatschappelijke taken te kunnen waarmaken. 

Bron: VNG (2015)

Gerelateerd