VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces

In dit VO-signaal leest u hoe de mr invloed kan uitoefenen op de planning en realisatie van nieuwbouw, uitbreiding van bestaande bouw of een flinke verbouwing door inzicht te bieden in het bouwproces en de rolverdeling tussen gemeente en schoolbestuur.

Bouw en verbouwingen zijn vaak langdurige en complexe processen. Niet alleen vanwege het aantal betrokken partijen en harde wettelijke termijnen, maar ook omdat er inhoudelijk een puzzel is op te lossen. Binnen een bepaald budget moeten zoveel mogelijk wensen en behoeften, van verschillende partijen, gerealiseerd worden.

Bij een dergelijk proces is het dan ook van groot belang de focus te houden op het doel, namelijk het realiseren van een geschikte leeromgeving. De huisvesting dient de voorwaarden te creëren voor een goed en toekomstbestendig onderwijsconcept. Betrokkenheid en invloed van de mr als vertegenwoordiger van personeel en leerlingen in het bouwproces is dan ook essentieel. Zij zullen immers als bewoners van het nieuwe of vernieuwde schoolgebouw dit onderwijs moeten gaan verzorgen.

Bron: VOION & Ruimte-OK (2016)

Gerelateerd