Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting

Welke overwegingen spelen een rol bij het besluit volledig door te decentraliseren? Welke gegevens zijn nodig om een goede afweging te maken? Als de gemeente en het bestuur besluiten tot doordecentralisatie, hoe pakken de partijen dat dan aan? Waarover maken zij afspraken? Hoe trekken gemeenten en besturen na de doordecentralisatie verder samen op?

In deze brochure wordt ingegaan op de betekenis van volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting voor schoolbesturen en bevat handvatten om het proces van de besluitvorming rond doordecentralisatie tot een goed einde te brengen.

Bron: PO-Raad (2015)

Gerelateerd