Wegwijzer 'Naar een duurzame school'

Dit praktische hulpmiddel - ontwikkeld door 19 jonge gemeenteambtenaren - helpt scholen en gemeenten op weg bij het verduurzamen van scholen. De wegwijzer bestaat uit een overzichtelijk stappenplan met daarbij heldere aandachtpunten en tips. Doe er uw voordeel mee! 

De wegwijzer is gebaseerd op leerervaringen van de Regionale Traineepool Metropoolregio Amsterdam. Tijdens dit project zijn twee scholen met het thema duurzaamheid aan de slag gegaan, namelijk de Herman Gorter in Zaandam en de Heliotroop in Almere.

Er is gekeken naar zowel de verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw als de wijze waarop de bewustwording/betrokkenheid van de gebruikers van de gebouwen kon worden vergroot. Gedurende het traject is Ruimte-OK betrokken geweest om te kijken op welke manier de geleerde lessen konden worden gedeeld, zodat deze ook als input kan dienen voor nieuwe projecten. De wegwijzer met actiepunten en tips is hiernaast te downloaden.

Gerelateerd