Kerncijfers en kengetallen

Heeft u inzicht in de feitelijke (gebouw)gegevens binnen uw organisatie? Hoe verhouden deze cijfers zich ten aanzien van landelijke ontwikkelingen?

Een (integrale) visie op huisvesting en gebouwbeheer start met het verwerven van een juist inzicht in de huidige situatie in relatie tot landelijke ontwikkelingen. Wat zeggen deze ontwikkelingen over de bedrijfsvoering van uw organisatie en de huisvesting op langere termijn?

Aan de slag
  • Stem huisvestingsprogramma af op toekomstige behoefte
  • Denk in activiteiten en gebruikers in plaats van in vierkante meters
  • Maak gebruik van de brochure ‘Zorgvuldige Overdracht’ die is opgesteld voor het Primair Onderwijs
Wist u dat
  • Kinderen genieten 940 uur onderwijs per jaar (veertig weken)
  • 83% van werknemers basisonderwijs is vrouw (2014)
  • Ziekteverzuimpercentage basisonderwijs is 6,6 % (2013)
  • 40% van werknemers basisonderwijs is ouder dan 50 jaar
  • Veel gemeenten kampen met verouderde gebouwenvoorraad
  • Op sommige plekken is er een tekort en op andere plekken een overcapaciteit aan onderwijsruimte
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Veelgestelde vraag: Ruimteprofiel VMBO school
Leerlingendaling.nl
Denkhulp Krimp voor schoolbesturen
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Onderwijsatlas primair onderwijs
Berekenen gemiddelde schoolgrootte
Bouwkundige opname onderwijsgebouwen
Berekenen huisvestingsbehoefte
Buitenreguliere telling onderwijshuisvesting
Naar een duurzame school - een stappenplan