Krimp

In 2019 zitten er 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 (PO-Raad). Niet alleen scholen maar ook de kinderopvang kampt met de gevolgen van krimp. Teruglopende leerlingaantallen zorgen voor nieuwe uitdagingen in de kinderopvang en het onderwijsveld. Het is dan ook erg belangrijk om inzicht te hebben in de leerlingenaantallen.

Aan de hand van de leerlingenprognoses kunnen tijdig maatregelen worden genomen, om ervoor te zorgen dat de opvang- en onderwijskwaliteit en de financiën op orde blijven. Hoe gaat u om met krimp? Wat doet u met de vrijgekomen ruimten?

Aan de slag
 • Breng de demografische gegevens van uw regio in kaart.
 • Benoem trends, kansen en ontwikkelingen in uw gemeente.
 • Gebruik de leerlingenprognoses bij het opstellen van het meerjarengebouwenplan.
 • Zoek de samenwerking op met andere scholen in de regio. Het uitruilen van onderwijsaanbod kan er voor zorgen dat beide scholen kunnen blijven bestaan.
 • Denk ook eens aan het samenwerken met andere scholen door het delen van personeel en ondersteuning.
Wist u dat
 • Voor scholen krimpende leerlingaantallen ook daadwerkelijk krimpende schoolbudgetten betekenen.
 • Trends verrassend goed te voorspellen zijn.
 • Het inwonersaantal komende dertig jaar in 40% van de gemeenten daalt.
 • Door samen te werken een toegankelijk, divers en doelmatig onderwijsaanbod voor de regio behouden kan blijven.
 • U ook klaslokalen kunt verhuren.
 • Verhuur van lokalen aan kinderopvang en peuterspeelzalen niet alleen tot meer inkomsten, maar op termijn naar verwachting ook tot meer instroom leidt.
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Brochure Scholenbouw
Leerlingendaling.nl
Handreiking Samen sterker bij leerlingendaling
Denkhulp Krimp voor schoolbesturen
Onderwijsatlas primair onderwijs
Tips
 • Let op: De omvang en het tempo van krimp verschillen per regio en de effecten zijn anders voor stedelijke gebieden en plattelandsgebieden Tip van Ruimte-OK
 • Maak gebruik van bestaande data zoals verspreid via www.onderwijsincijfers.nl Tip van Ruimte-OK