Kunstlicht

Gebruik van kunstlicht is belangrijk wanneer er niet voldoende daglicht in het gebouw aanwezig is. Hoe verkrijg je de juiste balans tussen lichtkwaliteit en energieprestatie?

Het gekozen lichtsysteem (lichtkleur en –sterkte) heeft een effect op de leerprestaties. Bij volspectrum licht zijn kinderen rustiger en beter geconcentreerd. De meerderheid van de onderwijs- en kinderopvanglocaties heeft verouderde verlichting. Bewuster gebruik van kunstlicht kan de energiekosten halveren; kunstlicht wordt immers vaak uit gewoonte aangezet.

Aan de slag
 • Zorg voor integraal daglicht en kunstlichtontwerp
 • Maak gebruik van prestatie-eisen van 100% schoonlicht
 • Maak onderscheid algemene, werkplek- en sfeerverlichting
 • Voorzie in aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling
 • Maak verlichting per lokaal regelbaar
 • Benoem kleurtemperatuur lichtbronnen (voorkeur 3000 tot 4000 K)
Wist u dat
 • Keuze verlichtingssysteem is bepalend voor energieverbruik
 • Gevel en verlichtingsconcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
 • Gebouwen met uniform lichtniveau worden als niet prettig ervaren
 • Variabel lichtniveau (in plaats en tijd) heeft voorkeur van gebruikers
 • Warmer kunstlicht (2700-3300 K) wordt als prettiger ervaren
 • Donkere kleuren absorberen licht en maken meer verlichting nodig
Kennisitems
PvE Frisse Scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Beter licht met minder energie
Vakantieprotocol Energie