Leren

Het gebouw vormt een belangrijke randvoorwaarde om uw onderwijsvisie een invulling te geven. Denkt u daarbij aan traditionele of vernieuwende werkvormen?

De opvattingen over het onderwijs zijn bepalend voor het ruimtegebruik binnen scholen. Dit heeft directe consequenties voor het functionele en technische Programma van Eisen.

Aan de slag
 • Definieer gewenste werkvormen
 • Inventariseer activiteiten, groepsgrootten en tijdsbesteding
 • Denk met leerkrachten na over vertaling onderwijsconcept naar ruimten
 • Denk na over gebruik van gangen als speel- en werkruimte
 • Denk na over gewenste mate van overzicht en diversiteit
 • Denk aan presentatieplekken, voor kunstwerkjes en kinderen
Wist u dat
 • Klassikaal onderwijs is niet langer de norm
 • De behoefte aan diversiteit van inzetbare ruimten groeit
 • Verschillende ideeën over leer- en werkvormen bepalen de indeling in ruimten
 • Bij zelfgestuurd onderwijs is meer ruimte nodig dan bij traditioneel onderwijs
 • Grote, open lesruimten zijn ‘modern’, maar hebben ook nadelen
 • Door krimp ontstaan meer combinatieklassen
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Veelgestelde vraag: Ruimteprofiel VMBO school
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Onderwijshuisvesting en Justitiële Jeugdinrichtingen