Levensduurdenken

Integraal kostenbeheer is van groot belang bij de totstandkoming van projecten. Op welke manier kan het denken vanuit de levensduurbenadering (ook wel TCO-benadering) voor uw projecten relevant zijn?

Het gebouw is niet alleen een kostenpost: goede gebouwen laten kinderen in onderwijs en opvang beter presteren. Steeds meer gemeenten en organisaties in onderwijs en opvang zien in dat huisvesting een middel is om hun ambities te realiseren.

Aan de slag
 • Maak integrale afweging risico’s, kosten en opbrengsten
 • Maak terugverdientijden en prestaties zichtbaar voor opdrachtgever
 • Betrek technisch adviseurs en architecten al vroegtijdig bij planvorming
 • Denk na over gewenste balans investering, exploitatie(s), levensduur
 • Gebruik zorgvuldige parameters voor kostenstijgingen
 • Overweeg innovatieve aanbestedingsvorm
Wist u dat
 • Schoolgebouw gaat functioneel gezien gemiddeld 25 tot 30 jaar mee
 • Huisvestingsverordening maakt integrale aanpak mogelijk
 • Gebouwen met sterke identiteit hebben veelal langere levensduur
 • Zaken die achteraf worden aangebracht kosten doorgaans meer geld
 • Ontwerpkeuzes hebben direct effect op levensduur en waardeontwikkeling
 • Aantal integrale ontwerpprocessen en contractvormen neemt toe
Kennisitems
Brochure Scholenbouw
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Bekostigingsplafond
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Wegwijzer 'Naar een duurzame school'
Bouwkundige opname onderwijsgebouwen
Brochure Financieren
Tips
 • Stuur op levensduurkosten en niet op bouwkosten Tip van Ruimte-OK
 • Laat voor de aanschaf van een vloer een LCC analyse maken en verdien de meerwaarde binnen slechts twee jaar terug Tip van Tarkett
 • Breng budgetten investering en onderhoud in één hand Tip van Ruimte-OK
 • Durft u 40 jaar vooruit te kijken? Tip van Ed Peters, expert bij Ruimte-OK