Ligging en Bereikbaarheid

Bij het bepalen van de ligging van het gebouw is het goed te kijken naar de situering en bereikbaarheid. Op welke manier kan er optimaal rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de bezonning?

Multifunctionele gebouwen krijgen vaak een centrale plek in de wijk. De plaatsing van de kavel is van invloed op de bezonning (onderwijsruimten en buitenruimten) en bereikbaarheid. De locatiekeuze heeft daardoor een indirect effect op de uiteindelijke investeringskosten; de ligging van het gebouw is bijvoorbeeld medebepalend voor noodzakelijke installaties.

Aan de slag
 • Denk aan toegankelijkheid voor verschillende (doel)groepen
 • Denk aan zonoriëntatie (speelruimte, zonne-energie en entrees)
 • Overweeg een zoen- en zoefstrook voor ouders
 • Benoem het aantal (fiets)parkeerplekken (in directe nabijheid entrees)
 • Houd rekening met 3-6 fietsen per tien kinderen (fietsparkeertool)
 • Oude vuistregel: om vijf fietsen te kunnen stallen is circa 4 m2 nodig
Wist u dat
 • Gebouwvorm is sterk afhankelijk van locatie en bestemmingsplan
 • Ligging, vorm en oriëntatie gebouw bepalen voor groot deel lichtinval
 • Kindvriendelijke routes naar het gebouw stimuleren zelfstandige bereikbaarheid
 • Een duidelijke en herkenbare ingang helpt de bezoeker
 • Buitenruimte geeft geluidsbelasting voor gebouw en omgeving
 • Entreepleinen op het noorden werken niet goed
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Openbaarheid van schoolpleinen
Wijziging modelverordening leerlingenvervoer
Verplaatsing en verhuizing van school(gebouw)
Tips
 • Fietsers en auto’s zitten elkaar bij de school in de weg. Geef daarom automobilisten en fietsers ieder een eigen route én een eigen ingang. Tip van Fietsersbond
 • Maak ruimten rondom het gebouw toegankelijk voor buurt Tip van Ruimte-OK
 • Gebruik de fietsparkeertool van het fietsberaad Tip van Ruimte-OK