Luchtverversing

Goede luchtverversing is belangrijk voor voldoende frisse lucht in het gebouw. Wat kiest u: een frisse school of het wettelijk minimum?

Hoewel scholen en kinderopvanglocaties intensief worden gebruikt, is goede ventilatie geen vanzelfsprekendheid; 70% van de (klimaat)installaties is niet goed ingeregeld. Veel gebruikersklachten zijn dan ook gerelateerd aan het binnenklimaat.

Aan de slag
 • Stem ventilatiecapaciteit af op het gebruik (CO2 gestuurd)
 • Maak afweging centraal- of decentraal ventilatiesysteem
 • Denk na over energieprestatie ventilatiesysteem
 • Maak klimaatregeling tijds-, weers- en gebruikersafhankelijk
 • Realiseer mogelijkheden voor dwarsventilatie (ramen in tegenoverliggende gevels)
 • Stel eisen aan bedieningsgemak van apparatuur
Wist u dat
 • Ventilatie heeft een aantoonbare relatie met productiviteit
 • Ventilatiehoeveelheden zijn fors verhoogd in bouwbesluit 2012
 • Minimum capaciteit ventilatiesysteem nieuwe scholen volgens Bouwbesluit 2012 circa 30m3/h per persoon
 • Ventilatie en verwarmingsconcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
 • Het is een misverstand dat bij balansventilatie de ramen niet open mogen
 • Techniek vergt regeltechniek (let op bedieningsgemak!)
Kennisitems
PvE Frisse Scholen
Frisse Scholen Toets
Installatiescan scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Eenvoudige oplossingen ventilatie
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Vakantieprotocol Energie
Tips
 • Zie voor maatregelen bestaande bouw publicatie ‘scholen op de schop’ Tip van Ruimte-OK
 • Borg prestatie-eisen klimaatinstallaties in contractstukken Tip van Ruimte-OK
 • Zorg dat basisinstellingen van ventilatiesysteem met school worden besproken Tip van Ruimte-OK