Milieu en duurzaamheid

De bouwindustrie is de meest vervuilende industrietak ter wereld. Hoe kunt u in het ontwerp al rekening houden met een minimale milieubelasting tijdens de bouw en gebruiksfase?

Veel gemeenten zetten in op energie en CO2-reductie en duurzame ontwikkeling. Transformatie oude scholen vormt daarbij de ontwerpopgave voor komende jaren.

Aan de slag
 • Bepaal voor welke termijn je bouwt
 • Ontwikkel integraal energie- en binnenklimaat, en gebouwconcept
 • Definieer ambitieniveau en meetmethodiek duurzaamheid
 • Maak integrale afweging exploitatie en investeringskosten
 • Maak terugverdientijd duurzame maatregelen inzichtelijk
 • Beperk leidinglengtes en aantal warmwaterpunten
Wist u dat
 • Betere benutting bestaande voorraad is duurzamer
 • Groendak reduceert warmteopname dak en regenwaterafvoer naar riool
 • Warmte-koude-opslag is niet zonder meer overal (effectief) toepasbaar
 • Modulair gebouwd schoolgebouw kan op andere plaatsen worden hergebruikt
 • Duurzaamheid heeft educatieve waarde (beleefbaar en zichtbaar)
 • De natuurlijke kringloop kent geen afval (circulair bouwen)
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
Brochure Scholenbouw
Handreiking Asbest
Energy Service Company (ESCo)
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Zonnestroom-Tool voor Scholen
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
FAQ: Verzekeren zonnepanelen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Wegwijzer 'Naar een duurzame school'
Beter licht met minder energie
Energielabel
Vakantieprotocol Energie
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Veranker duurzaamheid in meerjarenonderhoudsplan Tip van Ruimte-OK
 • Denk bij een vloerkeuze aan de VOS-uitstoot (vluchtige organische stoffen) en zorg voor een gezond binnenklimaat Tip van Tarkett
 • Houd rekening met functiewijzigingen in toekomst Tip van Ruimte-OK