Multifunctionaliteit

Steeds vaker worden ruimten in gebouwen slim gebruikt. In hoeverre bent u bereid eigen ruimten met anderen te delen?

Gebruikers zijn gewend te werken in ruimten die volledig eigendom zijn van henzelf. Echter, steeds meer organisaties willen hun vierkante meters op meerdere manieren inzetten. Veel bestaande scholen en kinderopvanglocaties zijn (nog) niet geschikt voor multifunctioneel gebruik. Let op: multifunctioneel gebruik heeft een impact op gas- en elektraverbruik!

Aan de slag
 • Benoem in PvE de eigen en gezamenlijke (te delen) ruimten
 • Ontwikkel goed programma voor gemeenschappelijke ruimten
 • Breng verwacht gebruik, openingstijden en bezoekersaantallen in kaart
 • Maak vroegtijdig afspraken over verdeling kosten gezamenlijke ruimten
 • Denk na over compartimentering, inrichting van het beheer en installaties
 • Denk na over gebruiksmogelijkheden van het dak (groen, spelen, zonne-energie, etc.)
Wist u dat
 • Door multifunctioneel gebruik slijt het gebouw sneller
 • Wanden kunnen dienen als zitplek, garderobe, tentoonstellingsruimte of berging
 • Een multifunctioneel gebouw kent zo’n honderd in te roosteren gebruiksuren
 • Goede afsluitbaarheid en beheer zijn cruciaal voor multifunctionaliteit
 • Bestemmingsplannen kunnen multifunctioneel gebruik beperken
 • Schuifdeuren creëren ruimtewinst, maar zijn duurder in aanschaf
Kennisitems
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Openbaarheid van schoolpleinen
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Visie maatschappelijk vastgoed