Openbaarheid

Veel pleinen worden buiten schooltijd gebruikt als openbare speelplaats. Waar kiest u voor: een openbaar of afsluitbaar plein?

Buitenspelen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van kinderen; Nederland kent echter steeds meer binnenkinderen. In Nederland is een tekort aan (natuurlijke) buitenspeelruimte, maar het aantal pleinen bij onderwijs- en kinderopvanglocaties dat fungeert als openbare speelruimte groeit.

Aan de slag
 • Maak een integraal plan voor inrichting brede buurtpleinen
 • Denk bij inrichting na over ruimte voor jeugd en allerkleinsten
 • Maak duidelijke afspraken over onderhoud, inrichting en beheer
 • Sociale controle en betrokkenheid van de buurt werken goed tegen vandalisme
 • Zoek aansluiting bij speelruimten in de buurt
 • Betrek buurtbewoners actief bij het bedenken van oplossingen
Wist u dat
 • Goede buitenruimten kunnen ook een speelplek voor de wijk zijn
 • Scholen twijfelen vaak over openbaarheid van speelplaatsen vanwege kosten beheer
 • Angst voor vandalisme weerhoudt scholen ervan de pleinen open te maken
 • Kinderopvang stelt specifieke eisen aan buitenruimte en terreinafscheidingen
 • 4 m2 speelruimte per kind zou de norm moeten zijn (NUSO/Jantje Beton)
 • Spel ontstaat van nature langs de randen van een plein
Kennisitems
Regelgeving omtrent speeltoestellen
Openbaarheid van schoolpleinen