Opvang

Ouders kiezen steeds vaker voor een combinatie van onderwijs en kinderopvang. Wat biedt u aan: onderwijs, kinderopvang of een dagarrangement?

In de praktijk geven steeds meer scholen met hun partners ieder op hun eigen wijze invulling aan de (brede) school. Een variant op de brede school is het (integraal) kindcentrum (IKC). Een IKC kenmerkt zich door intensieve samenwerking onderwijs en kinderopvang. Een IKC is de hele dag open, biedt onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling, kent integratie van onderwijs en opvang en kent centrale aansturing.

Aan de slag
 • Zorg voor afstemming tussen schoolse en buitenschoolse aanbod (doorgaande leerlijn)
 • Houd rekening met gebruik van ruimten door anderen
 • Denk aan goede voorziening om te eten (uitrusting, sfeer, bergruimte)
 • Maak duidelijk onderscheid gebruik overdag en ’s avonds
 • Zorg voor goede aansluiting met buitenruimte
 • Scholen zijn verplicht opvang te organiseren als ouders daar om vragen
Wist u dat
 • Lokale voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang worden steeds meer in samenhang bekeken
 • Goede ruimten voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang ontbreken vaak
 • Kinderen gaan per dag 5,5 uur naar school, in dagarrangement 11 uur
 • Voor een dagarrangement van 7 tot 7 zijn verschillende leefsferen nodig
 • Per kind is 4 m2 binnenspeelruimte wenselijk (verticale groepen 4,5 m2)
 • Per kind(plaats) is 3,5 m2 voorgeschreven
Kennisitems
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Onderzoek Oberon - Samenwerking in beeld
Rekentool kinderopvang - beroepskracht kind ratio
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Tips
 • Kijk of er verbindingen zijn te leggen tussen kinderopvang en school. Tip van Jan Littink expert bij Ruimte-OK
 • Kijk of er afspraken zijn te maken voor een vergelijkbare pedagogische aanpak. Tip van Jan Littink expert bij Ruimte-OK
 • Opvang is vrije tijd voor kinderen, laat dit duidelijk tot uiting komen in het ontwerp Tip van Ruimte-OK
 • Een lokaal kan na schooltijd ook als BSO-ruimte worden gebruikt Tip van Ruimte-OK