Routing en verkeersruimte(n)

Gebouwen voor het onderwijs en opvang verschillen sterk in de wijze waarop er is nagedacht over de routing en de wijze waarop ruimten met elkaar in verbinding staan.

In de uitwerking van een gebouwontwerp is het belangrijk na te denken over de gangen en verkeersruimte(n). Deze zullen grotendeels bepalend zullen voor de wijze waarop het gebouw straks zal worden gebruikt.

Aan de slag
 • Bezoek referentieprojecten om een goed beeld te krijgen wat het effect van de routing en verkeersruimte is
 • Schenk aandacht aan de ‘hoofdroute’ door het gebouw
 • Denk na over looplijnen, deuren en positionering centrale ruimten
 • Garderobes maken een gang minder goed bruikbaar als werkruimte
 • Denk aan uitzicht naar buiten, gebruik van kleur en bewegwijzering
 • Besteed aandacht aan de manier waarop het daglicht binnenvalt
Wist u dat
 • Gebouwen voor kinderen kennen spitsuren
 • Gebruikersintensiteit heeft effect op kosten beheer en onderhoud
 • Een goede routing maakt het gebouw in één keer te begrijpen
 • Gangen als werk-, lunch- en speelruimten kennen hogere eisen
 • Gangen als speelruimte zijn bij voorkeur breder dan vier meter
 • Gangen kosten ruimte (ongeveer 5-15% van BVO)
Tips
 • Voorkom onnodige verkeersstromen door leer-, werk- en speelruimten Tip van Ruimte-OK
 • Vluchttrappen kunnen onderdeel uitmaken van de routing Tip van Ruimte-OK