Samenwerkingsvorm

Huidige ontwikkelingen leiden tot een veranderende kijk op de vraag naar huisvesting en de wijze waarop deze vraag wordt ingevuld. In de praktijk leidt dit tot nieuwe samenwerkingsvormen en een herverdeling van rollen en verantwoordelijkheden.

Of het nu om een eenmalig (bouw)project gaat, om het vormen van een Integraal Kindcentrum of om het bundelen van activiteiten op een deelterrein zoals gebouwbeheer, de praktijk leert dat samenwerken niet altijd vanzelf gaat. Een goede samenwerking tussen betrokken partijen rondom de vraag naar huisvesting is essentieel. Dit vereist een cultuur van betrokkenheid van alle partners. Een cultuur waarin niet het eigen maar gezamenlijke belang voorop dient te staan. Heeft uw organisatie de kennis in huis om de samenwerking die u wenst vorm te geven?

Aan de slag
 • Breng in beeld waar lokale mogelijkheden liggen voor samenwerking
 • Benoem (gewenste betrokkenheid) maatschappelijke partners
 • Bepaal vooraf gewenste mate van autonomie en samenwerking
 • Zorg voor samenhang met andere projecten en lokaal beleid
 • Definieer wat de school voor de buurt doet en andersom
 • Ontwikkel een gezamenlijke visie op het bouwproject
Wist u dat
 • Bouwen van (brede) scholen en kindcentra is teamwork
 • Samenwerking begint met investeren van tijd in elkaar
 • Inzicht in elkaars belang heeft positief effect op samenwerking
 • Breed commitment en duidelijke afspraken zorgen voor minder weerstand bij projecten
 • Concurrentie kan samenwerking belemmeren
 • Een goede samenwerking kan de basis leggen om te kiezen voor algehele doordecentralisatie
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Veelgestelde vraag: Ruimteprofiel VMBO school
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Handreiking Samen sterker bij leerlingendaling
Routekaart Gebruikersparticipatie
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Onderzoek Oberon - Samenwerking in beeld
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO (RPO)
Bekostigingsplafond
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Verticale scholengemeenschap
Wegwijzer 'Naar een duurzame school'
Visie maatschappelijk vastgoed
Onderwijshuisvesting en Justitiële Jeugdinrichtingen
Onderwijsatlas primair onderwijs
Vakantieprotocol Energie
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Benut expertise ouders, buurt en medezeggenschapsraad Tip van Ruimte-OK
 • Samenwerken is een proces van 'vallen en opstaan', investeer dan ook in de relatie en communicatie Tip van Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK
 • Ken elkaars agenda en ga erover in gesprek Tip van Ruimte-OK
 • Echte samenwerking begint met vertrouwen en transparantie Tip van Ed Peters, expert bij Ruimte-OK
 • Gelijkwaardigheid en integraal samenwerken op proces-niveau is noodzakelijk om tot de gewenste resultaten te komen Tip van Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK
 • Samen Sta je Sterker: zoek de meerwaarde in het samenwerken Tip van Wim Lengkeek, expert bij Ruimte-OK
 • Gemeente en schoolbestuur zijn tot elkaar veroordeeld; elk conflict moet uiteindelijk leiden tot een betere samenwerking Tip van Jan Schraven, expert bij Ruimte-OK