Selectie adviseur/ architect

Hoe kom je tot de keuze voor een bepaald adviseur/ architect bij een te vervaardigen ontwerpopdracht? Laat je eerst een ontwerp maken en ga je daarna op zoek naar bouwer of integreer je beide trajecten?

Aan de slag
 • Overweeg inzetten creativiteit architect al bij ontwikkeling PvE
 • Vertaal visie opdrachtgever naar objectieve kwaliteitscriteria
 • Overweeg instellen van een honorariumplafond
 • Denk na over gewenste interactie tussen architect en gebruikers
 • Bepaal of je gaat beoordelen op plan, visie of bureau
 • Maak gebruik van aanwezige ervaringen bij het steunpunt ontwerpwedstrijden
Wist u dat
 • Geïntegreerde ontwerpopdrachten (van D&B tot DBFMO) winnen aan terrein
 • In aanbestedingen worden vaak onnodig hoge eisen gesteld
 • Doorlooptijd Europese aanbestedingsprocedure ligt tussen 19 en 40 weken
 • Gunning op basis van EMVI maakt afweging prijs-kwaliteit mogelijk
 • Exacte omvang van project hoeft nog niet bekend te zijn
 • Selectie op basis van subjectieve criteria is mogelijk
Kennisitems
Richtlijn Gezonde Architectenselecties
Brochure Scholenbouw
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Fasering bouwproject
Architectenselectie
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Model uitvraag outputspecificatie
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Selecteer op kwaliteit en competenties i.p.v. op kwantiteit en prijs Tip van Ruimte-OK
 • Gebruik KOMPAS light voor aanbesteden architectendiensten Tip van Ruimte-OK
 • Wees als opdrachtgever duidelijk over wat je wel en niet wilt... en laat langzaam los Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK