Sport

Goede gymfaciliteiten zijn essentieel voor sport, spel en beweging. Op welke manier wilt u in of rondom het gebouw ruimte bieden aan sport en bewegen?

Kinderen sporten te weinig: slechts 30% haalt de beweegnorm van één uur per dag en het aantal kinderen met overgewicht is in 25 jaar bijna verviervoudigd. Kinderen die voldoende bewegen voelen zich fitter en zijn minder vaak ziek. De school en kinderopvanglocatie zijn dé plek voor sport en spel.

Aan de slag
 • Verken goed aan welke sportfaciliteiten duurzaam behoefte is
 • Benoem vroegtijdig gewenste inrichting sport- en spelfaciliteiten
 • Betrek buitenruimten en speelzaal in afwegingen sport- en spelactiviteiten
 • Denk aan gewenste invulling van modern bewegingsonderwijs
 • Zorg voor aparte ingang voor avond-gebruik en verhuur
 • Denk aan goede akoestiek voor arbeidsomstandigheden leerkracht
Wist u dat
 • Meer bewegen krijgt steeds meer aandacht
 • Sporten stimuleert sociale interactie en zelfvertrouwen
 • Eén gymnastieklokaal voorziet in 26 klokuren gymles
 • De favoriete plek van kinderen is vrijwel altijd sport-, speel- of buitenruimte
 • Keuze zaalgrootte (en NOC*NSFeisen) is afhankelijk van gemeentelijke afwegingen
 • Multifunctioneel gebruik vraagt om speciale vloerafwerking
Kennisitems
Herziene normbedragen gymzalen 2016
Richtlijnen gymvoorzieningen
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Wijziging modelverordening leerlingenvervoer
Geluidsoverlast gymnastiekzaal
Inventaris lokaal bewegingsonderwijs
Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs VO
Bekostiging vervoer naar gymzaal
Tips
 • Maak gymnastiekvoorziening bij voorkeur niet kleiner dan 7 x 13 x 22 meter Tip van Ruimte-OK
 • Let bij het uitkiezen van de juiste sportvloer op de schokabsorptie: door een goede absorptie kan veel letsel voorkomen worden Tip van Tarkett
 • Geef gymfaciliteiten een prominente plek in het gebouw Tip van Ruimte-OK