Trappen en vides

Trappen en vides in een gebouw vormen niet alleen een verbinding tussen verdiepingen maar fungeren in de praktijk ook als aanleiding voor speelgedrag.

Uit de praktijk blijkt dat in onderwijs- en kinderopvanggebouwen de ruimte rondom trappen en vides vaak inefficiënt wordt gebruikt.

Aan de slag
 • Zorg voor goed georganiseerde circulatie van verkeersstromen
 • Maak onderscheid tussen verkeersruimten en algemene ruimten
 • Maak gebruik van de (vergeten) ruimten op, onder en rond de trap
 • Een trap kan ook een theater, tribune of overblijfruimte zijn
 • Maak voor allerkleinsten een lage leuning
 • Gebruik vide als tentoonstellingsruimte
Wist u dat
 • Trappen en vides kunnen de ruimte accentueren en verlevendigen
 • Trappen, vides en entrees bepalen de bewegingspatronen en oriëntatie in een gebouw
 • Te smalle trappen kunnen de doorgang vertragen en aansporen tot pestgedrag
 • Zittreden hebben een aantrekkende werking op kinderen
 • Vides kunnen helpen om daglicht te verspreiden
 • Materiaalkeuze voor afwerking van trappen en vides hebben gevolgen voor akoestiek
Kennisitems
Overzicht onderhoudsactiviteiten