Uitstraling en herkenbaarheid

De ‘architectuur’ van een gebouw draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van de onderwijs- of kinderopvangorganisatie. Waar kiest u voor: een opvallende of terughoudende uitstraling?

Ouders kiezen steeds bewuster een school of kinderopvanglocatie met een bepaald profiel en uitstraling.

Aan de slag
 • Bepaal wat voor gebouw je wilt zijn (denk in metaforen)
 • Benoem karakteristieken van gewenste situatie
 • Maak beeldverwachting expliciet (schaal, vorm, karakter)
 • Denk na over gewenste beleving vanuit visie op huisvesting
 • Geef aan wat je met het gebouw wilt bereiken
 • Houd rekening met verwachtingsbeelden naar de toekomst
Wist u dat
 • Een schoolgebouw is meer dan zijn (onderwijs)functie
 • Schaal, uitstraling en veiligheid beïnvloeden schoolkeuze
 • Met alleen technische oplossingen zijn scholen niet geholpen
 • Gebouwen met een sterke identiteit hebben doorgaans langere levensduur
 • Architectuur van het gebouw kan visie op huisvesting versterken
 • Afwijkende vormen zijn lastiger te maken en hebben hun prijs