Vastgoedstrategie en beheer

Beleidsdoelen en eigendomssituatie zijn (mede)bepalend voor de strategische omgang met huisvestingsvraagstukken. Is er een visie  op het strategisch beheer van de huisvesting op de langere termijn? Hoe voorkomt u het nemen van ad-hoc beslissingen?

Strategisch omgaan met huisvesting en goed inzicht in de omvang en kwaliteit van de vastgoedportefeuille zijn noodzakelijk om beleidsdoelen met betrekking tot de huisvesting in onderwijs en kinderopvang te bereiken.

Aan de slag
 • Maak gebruik van tips uit brochure Meerjarengebouwplan
 • Maak duurzaamheid onderdeel van integrale huisvestingsplannen (IHP) en meerjarenonderhoudsplannen (MOP)
 • Verkrijg inzicht in (prestaties) bestaande gebouwenvoorraad
 • Maak integraal voorzieningenprogramma
 • Breng krachtenveld projectomgeving in beeld
Wist u dat
 • Ontwikkeling, bezit en beheer van gebouwen is bij gemeenten vaak over meerdere afdelingen verspreid
 • Integrale aanpak van voorzieningen rondom onderwijs en opvang geeft direct maatschappelijk rendement en werkt op termijn kostenbesparend
 • Gebruikerstevredenheid wordt steeds vaker gebruikt als prestatie-indicator
 • Koppeling kosten en prestaties is essentieel voor vastgoedbeheer
 • Oppervlakte gemeentelijk vastgoed ligt tussen 40 en 50 miljoen m²
 • Verzekerde waarde gemeentelijk vastgoed wordt geschat op 40 à 50 miljard euro
Kennisitems
Richtlijn Gezonde Architectenselecties
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Routekaart Gebruikersparticipatie
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Energy Service Company (ESCo)
Verhuurbaar vloeroppervlak
Fasering bouwproject
Eigendomsoverdracht schoolgebouwen
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen
Verplaatsing en verhuizing van school(gebouw)
Visie maatschappelijk vastgoed
Tijdelijke huisvesting onderwijs
Checklist bij huur
Checklist bij koop
Gemeentelijke ontvangsten/uitgaven onderwijshuisvesting
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Ga gluren bij de buren; uw opgave is niet nieuw! Tip van Ruimte-OK
 • Neem aandacht voor duurzaamheid direct mee in uw beleid Tip van Ruimte-OK
 • Een doordachte vastgoedstrategie begint met inzicht in uw gebouwen en hun kenmerken. Daarna kunt u gefundeerde keuzes maken en gerichte investeringen doen. Asset Facility Management
 • Schoenmaker, hoe zat dat ook al weer met die leest? Wim Lengkeek, expert bij Ruimte-OK