Verkeersveiligheid

Ouders hechten veel waarde aan de breng- en haalmomenten van hun kinderen. Bij het halen en brengen van de kinderen is verkeersveiligheid essentieel. Hoe komen zij op uw locatie: met de fiets of met de auto?

Veiligheid en bescherming zijn belangrijk bij kinderspel. Gebouwen voor onderwijs en kinderopvang moeten daarom goed en veilig bereikbaar zijn. Bepaalde maatregelen kunnen stimuleren dat meer kinderen met de fiets naar school gaan.

Aan de slag
 • Maak verkeersveiligheid integraal onderdeel van ontwerpopgave
 • Overleg met gemeente over snelheidsbeperkende en verkeerscirculerende maatregelen
 • Houd rekening met criteria voor veilige schoolomgeving van fietsersbond
 • Maak scholen via veilige school-thuisfietsroutes bereikbaar
 • Zorg voor duidelijke scheiding van verkeers- en speelruimte
 • Fietsleunbeugels voorkomen diefstal en omwaaien
Wist u dat
 • Het brengen en halen veroorzaakt kortdurend piekverkeer
 • Het aantal leerlingen dat met de auto wordt gebracht en gehaald groeit
 • De meeste kinderen kunnen vanaf 9 jaar alleen naar school fietsen
 • Zelfstandig lopend of fietsend naar school bevordert de autonomie van het kind
 • Brede stoepen zijn prettig voor veilige routes naar school
 • Fysieke veiligheid op gebouwniveau is geborgd in bouwbesluit
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Openbaarheid van schoolpleinen
Tips
 • Introduceer de schoolfiets; een leenfiets die meegroeit met de ontwikkeling van leerlingen Tip van Fietsersbond
 • Een fietspark, een soort skatebaan voor tweewielers, kan de fiets heel aantrekkelijk maken voor scholieren Tip van Fietsersbond
 • Stimuleer dat kinderen lopend of met fiets naar school kunnen Tip van Ruimte-OK