Voorzieningen en vrije tijd

Onderwijs- en kinderopvanggebouwen kunnen goed worden gebruikt voor culturele en vrijetijdsactiviteiten. Hoe zet u het gebouw in: alleen voor het primaire proces of ook voor nevenactiviteiten?

Cultuur, sport, welzijn, onderwijs en kinderopvang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De integratie van bibliotheken en buurthuizen in multifunctionele gebouwen neemt toe; activiteiten na schooltijd bevorderen daarbij de buurtfunctie van het gebouw. Bovendien helpen culturele activiteiten kinderen bij het leren.

Aan de slag
 • Definieer openingstijden en gebruikersgroepen
 • Bepaal of het gebouw naar binnen of naar buiten gericht wil zijn
 • Definieer ruimtebehoefte voor kunst, lezen, muziek en theater
 • Onderzoek samenwerking consultatiebureau en Centrum Jeugd en Gezin, buurthuizen en muziekschool
 • Zorg voor aparte ingangen i.v.m. avondgebruik en verhuur
 • Houd rekening met de maximale vloerbelasting (bezoekersaantallen)
Wist u dat
 • Kinderen zijn gek op avontuur
 • School is voor veel kinderen een eerste ontmoeting met kunst
 • Aantal buitenschoolse activiteiten groeit nog steeds
 • Culturele activiteiten stimuleren uitwisseling en ontmoeting
 • Verhuur ruimten buiten schooltijd komt ten goede aan exploitatie
 • In grote steden hebben veel scholen een ouderkamer
Kennisitems
Herziene normbedragen gymzalen 2016
Regelgeving omtrent speeltoestellen
Openbaarheid van schoolpleinen
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Wijziging modelverordening leerlingenvervoer
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Visie maatschappelijk vastgoed