Werken

Het gebouw moet een prettige en veilige werkomgeving vormen voor het personeel. Op welke manier wordt er nagedacht over de ‘werkplek’ van het personeel in het gebouw?

Een goed functionerend gebouw faciliteert het ontwikkelproces van kinderen en draagt bij aan de gezondheid van het personeel. Een veranderende visie op leren en spelen, veronderstelt een ander gebruik van het gebouw en een andere inzet van de leerkracht.

Aan de slag
 • Betrek leerkrachten bij het onderwijsconcept voor morgen
 • Draai met nieuwe onderwijsconcept proef in het oude gebouw
 • Zorg voor voldoende werk-, opbergen overlegruimten
 • Denk aan flexplekken voor leerkrachten met ICT-toepassingen
 • Denk aan ergonomische aspecten (Arbo-catalogus)
 • Modern onderwijs wisselt instructie, individueel werk en groepswerk af
Wist u dat
 • Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met flexibele onderwijstijden
 • Kwaliteit en uitstraling werkplek wordt steeds belangrijker
 • Werken vindt steeds meer groepsoverstijgend plaats
 • Nieuwe generatie leerkrachten is groot voorstander digitale leermiddelen
 • Werken in teams vraagt meer transparante en open ruimten
 • Gezamenlijke teamkamer vergroot interactie tussen leerkrachten
Kennisitems
Rekentool kinderopvang - beroepskracht kind ratio
Onderwijsatlas primair onderwijs