Wetgeving en veiligheid

Onderwerpen met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid, gezondheid en duurzaamheid zijn wettelijk geregeld door het bouwbesluit. Uitvoerende partijen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de bouw zijn bekend met deze wetgeving.

Het bouwbesluit zorgt voor het wettelijke kader waaraan de veiligheid van de gebouwde omgeving dient te voldoen.

Aan de slag
  • Laat u omringen door de juiste expertise wanneer u twijfelt of u gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving
  • Maak gebruik van het Kwaliteitskader Huisvesting voor beoordeling van de kwaliteit van de bestaande bouw
  • Maak gebruik van de handreiking Asbest in onderwijsgebouwen, indien uw huisvesting voor 1994 is gerealiseerd
  • De belangrijkste wettelijke kaders voor de Kinderopvang zijn in beeld gebracht met ‘het virtueel kinderdagverblijf’
Wist u dat
  • Het bouwbesluit is geen garantie voor een gezonde en goede school
  • Laatste aanpassingen van het bouwbesluit dateren uit 2015
  • Een aanscherping van wettelijke eisen betekend niet automatisch een aanvulling in de rijksbekostiging
  • Voor bestaande gebouwen gelden andere (lagere) wettelijke eisen dan voor nieuwbouw
  • Naast het Bouwbesluit vormt ook de Arbo-wetgeving een wettelijk kader voor de eisen die gesteld worden aan gebouwen voor het onderwijs en de kinderopvang
  • In ongeveer 80 procent van schoolgebouwen van voor 1994 is asbest toegepast
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Brochure Scholenbouw
Denkhulp Krimp voor schoolbesturen
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Handreiking Asbest
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Veiligheidsbeglazing
Rekentool kinderopvang - beroepskracht kind ratio
Richtlijnen gymvoorzieningen
Regelgeving omtrent speeltoestellen
Eigendomsoverdracht schoolgebouwen
FAQ: Verzekeren zonnepanelen
Oppervlaktebegrippen
Wijziging modelverordening leerlingenvervoer
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO (RPO)
Bekostigingsplafond
Belasting en investeringen onderwijshuisvesting
Spoedprocedure nieuwbouw/renovatie onderwijshuisvesting
Verzekeringen en vergoeden schade
Onderwijshuisvesting en Justitiële Jeugdinrichtingen
Gemeentelijke ontvangsten/uitgaven onderwijshuisvesting