Wintertemperatuur

Om in de winter een aangename temperatuur te bereiken moet het gebouw verwarmd worden. Hoe voorkom je daarbij onnodige stookkosten?

In veel scholen en kinderopvanglocaties wordt de verwarming nog centraal gestuurd. Afhankelijk van de staat van het gebouw is verwarmen een groot deel van het jaar niet nodig. Het grootste gedeelte van de energiekosten zijn de stookkosten. 1 graad minder warm stoken bespaart al 7% energiekosten.  

Aan de slag
 • Specificeer gewenste ruimtetemperaturen per ruimtesoort
 • Optimale temperatuur voor leren is 20 °C
 • Plaats temperatuurvoelers voor centrale regeling in representatieve ruimte
 • Maak integraal energieplan (aankoop, opwekking, terugwinning)
 • Houd rekening met warmtelast computerapparatuur
 • Warmte-koude-opslag in bodem is pas effectief bij grotere omvang
Wist u dat
 • In vakantieperiodes wordt vaak onnodig gestookt
 • Een digibord levert al snel 1200 watt aan warmte
 • Kinderen zijn een warmtebron (70 W per kind)
 • Naregeling per lokaal is belangrijk voor comfort en beperking energieverbruik
 • Dubbel glas in oude scholen leidt veelal tot overcapaciteit verwarming
 • Lagetemperatuurverwarming is energiezuiniger
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
PvE Frisse Scholen
Frisse Scholen Toets
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Tips
 • Houd rekening met zonering ruimten voor avondgebruik Tip van Ruimte-OK
 • Geopende ramen onder 1,8 meter kunnen tochtproblemen veroorzaken Tip van Ruimte-OK