Zichtlijnen en uitzicht

De zichtlijnen in een gebouw beïnvloeden het gevoel van oriëntatie, overzicht en veiligheid. Wat kenmerkt uw gebouw: een open of gesloten karakter?

Zichtlijnen en zichtrelaties beïnvloeden de ruimtelijke beleving; overzicht en toezicht zijn belangrijk voor een gevoel van (sociale) veiligheid. De gewenste zichtrelaties zijn sterk afhankelijk van de visie op onderwijs- en of opvang. In een open setting is het van groot belang om rust en duidelijkheid te creëren. Denk ook aan het uitzicht naar buiten: 85% van de tijd wordt immers binnen doorgebracht.

Aan de slag
 • Definieer gewenste mate van openheid vanuit visie op huisvesting
 • Definieer welke ruimten een open of meer besloten karakter moeten hebben
 • Maak duidelijk of groepen op zichzelf zijn gericht of naar buiten
 • Maak duidelijk welke ruimten met elkaar in verbinding mogen staan
 • Stem hoogte van doorkijkjes af op ooghoogte van kinderen
Wist u dat
 • Grenzen zijn essentieel voor de beleving van ruimte
 • Kinderen zitten graag op plekken waar iets te zien is
 • Waterpunten werken als een magneet op kinderen
 • Zicht op andere ruimten stimuleert vaak dat deze ook wordt gebruikt
 • Doorzichten en vides kunnen gebruiker helpen zich te oriënteren
 • Mogelijk (toe)zicht op ruimten vergroot gevoel van veiligheid